om prosjektet :: religionsoversikt :: Oslos mangfold :: om oss :: kart

Om prosjektet

Oslo katedralskole ligger midt i Oslo, nærmere bestemt i Ullevålsveien 31. Dette gjør oss til en av de mest sentrale videregående skolene i Oslo, med gangavstand til alt byen har å by på. Elevmassen er også meget sammensatt; elevene kommer fra alle kanter av byen og på samme måte som i Oslo generelt er skolen preget av et mangfold både kulturelt og religiøst. I en slik pluralisme har dette prosjektet blitt til; Midt blant mange.

Av Martin Flatø  (2004, oppdatert 2012)

Noen av elevene som deltok i prosjektet

Noen av elevene som deltok i prosjektet våren 2004, fotografert i skolegården

Forutsetningene er gode for å lage et religionsprosjekt. Skolens sentrale beliggenhet gjør at nesten samtlige religiøse grupperinger i inn- og utland ligger innenfor gangavstand fra skolen. Prosjektet går ut på å kartlegge disse geografisk. Ved hjelp av det interaktive kartet har man mulighet til å se hvor de forskjelllige trossamfunnene holder til og dermed få svar på spørsmål som "Hvor langt er det mellom Gamle Aker kirke og Storsalen?" og "Hvis jeg løper med en fart på 7 km/t, hvor mange trossamfunn rekker jeg på en time?"

Men for de fleste av oss har det mest interessante vært å besøke de ulike religionene og livssynene. Vi har intervjuet religiøse ledere og medlemmer og gitt dem en sjanse til å forklare hva deres religion går ut på, og hva som har betydning for dem. Men prosjektet har også en annen vinkling, som gjør at prosjektet ikke fungerer som en ren reklamekampanje for de ulike sentrene. Intervjuerne har lagt vekt på å stille kritiske spørsmål og å spørre intervjuobjektene om etiske problemstillinger. På denne måten kan man, ved hjelp av vårt prosjekt, ikke bare trekke opp de geografiske skillelinjene, men også se hvor stor eller liten den etiske kløften er, og hvor enigheten og uenigheten rundt verdispørsmål er mest tydelig.

Vi håper at prosjektet kan benyttes i undervisningssammenheng både i Oslo og andre steder, i tillegg til å være en kuriositet for religion- og livssynsinteresserte. God fornøyelse!

Noen av elevene som deltok i prosjektet

Noen av elevene som deltok i prosjektet høsten 2004, fotografert i skolegården

Oversikt over religioner og livssyn

Prosjektet dekker gruppene som er ført opp under. En geografisk oversikt finnes på prosjektets forside, der de forskjellige samfunnene er ført opp på et kart.

Religioner og livssyn:

Oslos mangfold

Av Nora Christine L. Sørbøe

En safrangul sol hviler dovent på de mørke åskammene. Frostrøyken ligger tett over Akerselva og jager menneskene inn i små, dunkle kafeer og butikker der det selges råsilke fra Thailand, Indisk monogramarbeid og figurer utskåret i alabast. På en benk ved Grønnlandstorg sitter en far med en guttunge på fanget. Ungen kan ikke være mer enn en tre, kanskje fire år. Han er nydelig med mørke øyne, svart lugg og markert profil. Med utålmodige, lubne hender slipper han brødsmuler ned til en flokk duer, som forfjamset bakster rundt på den våte asfalten. Jeg haster forbi i retning Galgeberg. Vikler skjerfet tettere om halsen. To kvinner med hijab og vide bukser smyger seg forbi meg og forsvinner inn i en grønnsaksforretning. Luften er en salig blanding av krydder og eksos. Ved et gatehjørne, som kjente statuer av Vigeland i et mylder av kropper, står tre soldater fra Frelsesarmeen og synger julen inn. En ny person bryter inn og kaller til bønn. Den suggererende stemmen blander seg med tonene av Glade jul. Jeg stopper et øyeblikk opp for å lytte. Stemmene blander seg med hverandre, de ulike lydene går sammen og danner sin egen sang, og blir snart vanskelige å skille.

Dagens nordmann er ikke slik han en gang var. Han har ikke alltid lys hud og går i kirken på søndag. Han heter ikke nødvendigvis Ola eller Arild, men kanskje Omar eller Ali. Han går kanskje i moskeen på fredag eller i synagogen. Kanskje er han humanetiker og går regelmessig på foredrag og debatter. Muligens motsatte han seg militærtjeneste på grunn av sin pasifistiske holding som kveker. Mulighetene er mange i det pluralistiske Norge.

Det er vanskelig å si at noe er “typisk norsk”, for dagens Norge er preget av religionsfrihet og et enormt mangfold på mange områder. Tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 1. januar 2003, viser at dette spesielt gjør seg gjeldende i Oslo der hele 17 % av innbyggerne opprinnelig kommer fra andre land enn dem i vest. Tallet på førstegenerasjons- og annengenerasjons innvandrere er i dag oppe i over 7 % på landsbasis. Hele 70 % av disse har bakgrunn fra ikke-vestlige land, og er ofte vokst opp i et samfunn svært ulikt det norske. 86 % av Norges befolkning er medlemmer av Den norske kirke, hvilket tilsvarer 3,9 mill. Tallet på muslimer ligger i dag på 76 000 fordelt på 89 menigheter. Human-Etisk Forbund teller 70 000 personer, mens tallet på buddhister og hinduer henholdsvis er på 9000 og 3100.

Religion har vært et stridseple til alle tider, og er det også i dag. Det brede spekteret av trosretninger som preger dagens samfunn, har i mange tilfeller vært med på å føre folk med ulik opprinnelse sammen, men det har også vært kilde til splittelse. Innen de ulike trossamfunnene vil man, dersom man begynner å lete, finne en rekke ulikheter, forskjeller som man ikke tideligere visste at forelå. Men får en person kunnskap og innsikt i en annen religion og i et annet tankesett enn det han selv er vant til, vil han med stor grad av sannsynlighet også oppdage at de to trosretningene har noe til felles. Kanskje vil ikke to personer ha den samme oppfatningen av verdensbildet, eller den samme holdningen til Gud, men muligens vil en langt på vei ha samme etiske normgrunnlag. Målet med religionsopplysning bør ikke være å fjerne skilnadene mellom mennesker, eller å få folk til å unngå å stille kritiske spørsmål, men ganske enkelt å øke kjennskapen til andre religioner. Dette for å skape utvidet forståelse, respekt og for å bygge ned etnosentriske barrierer.

Om oss

Redaksjonen

Foruten elevene som har besøkt de forskjellige samfunnene, har prosjektet også hatt en redaksjonskomité. Denne har hatt ansvaret for innsamling og korrekturlesning av tekster, samt publisering. Redaksjonen har bestått av:

2003/2004: Astrid Hygen Meyer, Nora Sørbøe, Erik Engblad, Kristoffer Slettholm, Martin Flatø og Jørgen Vagnsnes. Disse la grunnlaget for prosjektet som senere er blitt videreført av en rekke nye klasser.

Fagansvarlig er Ole Andreas Kvamme.

Prosjektet Midt blant mange ble i første omgang utarbeidet av elever i avgangsklassene 3B, 3C og 3E ved Oslo katedralskole, våren 2004.

Senere er prosjektet videreført av stadig nye klasser, siste gang våren 2012. Vi har oppsøkt bønnerom, templer og kirker med nysgjerrighet og spenning, – og vi ble godt mottatt. Vi har utvidet vår horisont innen to felt: Vi har utforsket flere sentrale retninger innenfor den samme religionen som har preget Norge i snart tusen år, men som vi likevel mangler kjennskap til. På den andre siden har vi lært mer om store religioner i verden som for alvor har funnet sin plass i Norge de siste tiårene.

Hvor står disse trossamfunnene i dag i en flerkulturell hovedstad? Noen av trossamfunnene har en gammel og sterk tradisjon, som blir utfordret i et nytt samfunn med andre ideer, normer og verdier. Et eksempel på et vanskelig tema som går igjen, er kvinners stilling i religionen.

Ved alle trossamfunnene er det elementer det er lett å tiltrekkes av. Eksempler er meditasjon i en travel hverdag og mer liberale holdninger i kirken som flere kan kjenne seg igjen i. I tillegg er det en interesse for å vite mer om islam i dagens kompliserte verdenssituasjon. Vi har lært mye midt blant mange – nå er det din tur!

Designet på disse sidene skal i stor grad krediteres Kyrre Baker. Med noen få endringer er utseendet hentet fra en av hans tidligere blogger, og med hans velvilje er det nå i bruk her (Kyrre Baker har for øvrig ingen tilknytning til denne siden).

Vi gjør oppmerksom på at alle som er blitt intervjuet, har gitt tillatelse til å legge intervjuet ut på nett. Vi er takknemlige for den velvilje og gjestfrihet vi har møtt. Artikler og annet innhold på dette nettstedet er opphavsrettbeskyttet av Oslo katedralskole, men kan brukes i undervisningsøyemed. Ta kontakt hvis du ønsker å publisere noe av dette stoffet.

2004 © Oslo katedralskole