Sjamanisme :: Intervju :: om prosjektet

Sjamanisme

Hovseterveien 102B  (T. 23 08 22 32)

  • Medlemmer (verdensbasis): -
  • Medlemmer (Norge): -
  • Medlemmer (menighet): -
  • Hjemmeside: www.sjaman.com

Se også:

Av Majuri Nanthakumaran, Tonje G. Lien, Claire Kozlowski og Tina Solbakken (7. oktober 2004)

Sjamanisme

Sjamanisme er de kjente eldste teknikkene for kraft, healing og ekstase. Ekstase er den sentrale delen i troen, hvor sjamanismen mener at de troende reiser mellom to verdener. Den ene verdenen er den vi lever i, mens den andre er åndens verden hvor alle tankene våre befinner seg i. Ekstasen begynner med bevissthetsforandring ved hjelp av trommer. Da møter man et dyr, som overfører dyrets egenskap til mennesket. Dette dyret kalles for kraftdyret. Denne reisen er ikke en reise i fysisk forstand, men en symbolreise. En slik reise kan ta mennesker med på flere steder. Meningen med reisene er å hjelpe seg selv eller sine medmennesker.

Naturen er også en viktig del av sjamanismen. Sjamanismen ligner på de skriftløse religionene som kalles for animisme, hvor de troende besjeler naturen. Troens opprinnelse er ikke tidfestet, men det er klart at den oppstod i den ”neolistiske tid”, hvor mennesket levde i stammer. Den samiske befolkningen og befolkningen i Sibir har lenge praktisert dette. Sjamanismebegrepet dekker en rekke forekomster av kontakt med ånder i forskjellige kulturer, og det finnes spor av sjamanismen på alle kontinenter, i form av helleristninger, hulemalerier, mytemateriale, legender, folkelig medisin og kunst.

Intervju med Ailo Gaup

På en fin torsdag ettermiddag ankom vi Hovseterveien 102b, som skulle være en sjamanskole. Det viste seg at det ikke var noen skole, men en helt alminnelig blokk på Røa. I øverste etasje bodde vår sjaman. Han åpnet døra for oss, og vi hilste på ham. Sjamanen viste seg å være en ganske gjennomsnittlig mann i 50-årene. Det første vi la merke til var mange, små, fargerike masker, som hang på veggen ved inngangsdøren. Disse maskene bestod av forskjellige ansiktsuttrykk. Senere fikk vi vite at han hadde laget dem selv, ”til pynt”, som han forklarte.

Ailo Gaup

Ailo Gaup

Vi satte oss ned ved et bord i stua. På dette bordet var det to steiner, en fugl av grønt glass og to lys. Vi spurte om disse gjenstandene betydde noe. ”Det er bare til pynt”, sa han. Vi så oss rundt om i stuen, mens vi satt rundt bordet, og observerte at det var mange trommer på et skap. Like ved skapet var det også noen bilder av dyr, og en utstoppet fugl. Det var tydelig at sjamanen hadde mange gjenstander fra naturen i leiligheten.

Mange sjamaner mener at sjamanisme ikke er en religion, men finnes det en form for etikk?
- Vi har ingen nedskrevne regler eller en hellig bok, men det viktigste er at vi skal leve i pakt med naturen. Gjør hva du vil, men skad ikke andre. Og husk: Naturen er like levende som deg og meg. Det er derfor viktig å ta vare på den.

Er idealet da å være vegetarianere?
- Nei, det er ikke nødvendig. Sjamanismen oppstod blant jegere, og vi har alltid levd i pakt med naturen og den åndelige virkeligheten. Du kan godt ta fra naturen, bare du gjør det med respekt. En annen viktig regel er at du alltid må gi noe før du får noe. I den gamle jegertradisjonen ofret jegere en del av jaktbyttet til naturen, før de spiste det selv.

Hva gjør sjamanen under en ekstase?
- Å gå inn i sjamanekstasen er å dø en liten død for å bli gjenfødt til et nytt liv. På den måten hjelper du deg selv. Du kan også hjelpe andre. For det første, hvis man har en knust sjel, kan vi finne den manglende delen i den åndelige verden. Dette kalles healing, helbredelse eller sjelehenting. For det andre kan vi også hjelpe sjelen til å finne veien til den høyere makt, og dermed kan man lettere helbrede seg selv. For å nå de ulike formålene, går sjamanene ofte inn i et kraftdyr.

Hva er et kraftdyr?
- Det kan være en ørn, en mus eller en bjørn. Da får sjamanen de spesielle egenskapene dette dyret har utviklet. Disse egenskapene ligger også dypt inne i mennesket fordi alt liv på jorda har det samme opphavet. Ved å hente frem disse egenskapene kan formålet lettere nås. Det at mennesket har problemer med å konsentrere seg og lett blir distrahert, er en apeegenskap.

Kan man si at synske, helbredere, medisinmenn og noadier (samiske sjamaner) går under begrepet sjaman?

Tromme

Tromme

- Medisinmenn og noadier går under begrepet sjamaner. Synske og helbredere har noe av de samme egenskapene. Sjamanisme er den eldste trosretningen og alle religioner hviler på oss, siden vi baserer livssynet på den første åndelige kontakten med kraften. Religionene har kommet senere. Vi mener at hvis man har direkte kontakt med kraften, trenger man ikke en gud eller de ti bud å leve etter, fordi du har det inni deg.

 

Hvilke mennesker er det som trenger hjelp?
- 99,9 % av alle mennesker har på en eller annen måte skade på sjelen. For eksempel hvis du er i sorg. Vi hjelper folk videre og ut av denne sorgen. Det kan være fordi du har mistet noen, og fordi disse menneskene var en del av sjelen din. Denne uka har jeg helbredet to stykker. Du kan også ha opplevd noe tragisk, eller at sjelen din har forlatt kroppen, for eksempel når man er i koma. Jeg kan hjelpe sjelen til å forstå.

Kan man få kontakt med døde mennesker?
- Ja, alle sjeler går til de dødes verden etter å ha forlatt kroppen. Jeg kan hjelpe sjelene deres til å møte avdøde slektninger, som de ikke har fått tatt farvel med, hvis det er ønsket.

Kan man gjøre disse reisene alene?
- Ja, hvis man har lært seg teknikken. Men det er best å være flere, fordi kraften blir sterkere. Lyden fra trommene hjelper sjelen å finne tilbake til kroppen når reisen er ferdig. Jeg tror alle mennesker reiser når de går inn i drømmeverden. Dette viser at alle folk har egenskapen inni seg.  

Er noen flinkere til å ta reisen enn andre?
- Kvinnen er flinkere til å reise oppover, og mannen er flinkere til å reise i jorda. Dette henger sammen med naturbildet i sjamanismen. Solen symboliserer mannen, og jorden symboliserer kvinnen. Solen befrukter jorda. Motsetninger tiltrekker hverandre, og derfor reiser kvinnen mot mannen, altså i luften.  

Du har en skole, hva underviser du i løpet av de tre årene? Er du utlært etter det?
- Man vet aldri om man er helt utlært. Jeg lærer hele tiden, selv om jeg har undervist sjamanisme i 14 år. Jeg lærer bort forståelse av sjamanismen så man klarer å finne roen i seg selv, og kan ta trommereise. Mine studenter har ofte sår på sjelen sin, og derfor søker de meg. De er mellom 30 og 70 år. Problemene deres kan stamme fra barndommen og fremdeles sitte i dem. Da må jeg finne den tapte biten som forsvant da de var unge, eller lære dem til å finne disse bitene på egenhånd. 

Er det noe som er hellig innenfor sjamanismen?
- Det finnes mange hellige steder og det kommer nye. Hellige steder er steder der du føler deg hel, og der du får kontakt med kraften. Hvis du har et sted i naturen som har en spesiell betydning for deg, for eksempel at du har opplevd noe godt der, så blir det stedet hellig. Det kommer fra ditt indre. Symbolene på trommene har en spesiell betydning for hver sjaman. Vi bruker forskjellige symboler på trommene våre, avhengig av hva vi synes er hellig. Det er også forskjellige trommer og symboler avhengig av hva sjamanen skal på reisen.

Vi har hørt at det også kan kastes forbannelser på andre gjennom disse reisene, såkalt ganning. Hva mener du om dette?
- Det er det motsatte av det vi kaller healing. Dette er noe jeg ikke støtter. Man kaster negativ energi over et bestemt menneske eller ting, så det skal gå dårlig med det. Jeg utfører ikke ganning, men jeg kjenner folk som utfører det. De klarer ikke stå imot fristelsen av å hevne seg.

Sjamanismen hjelper altså mennesker. Men kan det hende at det hele er en innbildning og bare fantasi?
- Ja, det kan det. En sjaman utnytter seg av fantasien til et menneske, og hjelper det  med å få de følelsene det trenger for å helbrede seg selv. Rent fysiologisk setter prosessen i gang kjertler som produserer kjemiske forbindelser, som gjør at kroppen får de ulike følelsene. Det kan diskuteres om denne påstanden er sann eller ikke, men det viktigste er at det hjelper mennesker med problemene deres. Noen tror at Jesus helbreder dem når jeg driver med healing, dette er helt greit, fordi det viktigste er at mennesket blir helbredet. 

2004 © Oslo katedralskole
Teksten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Midt blant mange (februar 2004)