Rinzai-Zen Senter :: Intervju med Thøger Nordbø :: om prosjektet

Rinzai-Zen Senter

Grønlandsleiret 31  (T. Styret for Rinzai-Zen Senter: Koun Gordon Geist, mobil: 99 517 999)

  • Medlemmer (verdensbasis): 380 millioner buddhister
  • Medlemmer (Norge): 14580 (2011). Dette er registrerte medlemmer. Kanskje er det totale antallet med buddhistisk bakgrunn dobbelt så stort.
  • Medlemmer (menighet): 150
  • Hjemmeside: http://www.rinzai-zen.no/

Se også:

Av Lan Huy Nguyen Ho, Markus Hagen Ottesen, Rahela Lokman Hemashrif (Februar 2012)

Rinzai-Zen Senter 

Vi gikk av T-banen ved Grønland stasjon i sentrum av Oslo og begynte med en gang å lete etter Grønlandsleiret 31, adressen som Rinzai-Zen Senteret i Oslo skjuler seg bak. Det tok ikke lang tid før vi fant frem til en mellomstor blokkbygning. Senteret lå i andre etasje. Da vi skulle gå inn, var en gammel mann der også, det viste seg å være Thøger Nordbø som vi skulle intervjuet senere. Vi tok av oss skoene og gikk inn i et stort rom med et bord i midten og stoler rundt. Rommet var for det meste tomt, bortsett fra noen bokhyller og planter ved vinduet. Ved siden av var det et mindre rom med puter, som var meditasjonsrommet. Senteret var fylt av en rolig og fredelig atmosfære, og vi glemte fort at vi var i Grønlandsleiret midt i Oslo.

 

Buddhismen er den fjerde største religionen i verden med nesten 380 millioner medlemmer, grunnlagt av Buddha (Siddharta Gautama). Å være buddhist går blant annet ut på åndelig utvikling for å finne den sanne meningen med livet. Målet er å komme til en tilstand av lidenskapsløshet, kalt Nirvana. Mennesket er, som alt annet, i evig forandring. Vi blir gjenfødt i en evig syklus. Hvordan vårt neste liv er, bestemmes av hvordan vi har oppført oss i dette livet. Buddhister følger fem etiske leveregler: Ikke drep, ikke stjel, ikke nyt urett sex, ikke lyv og ikke bli beruset.

Det finnes tre hovedretninger innenfor buddhisme. Theravada – sørlig buddhisme, Mahayana – østlig buddhisme og Vadsjrayana – nordlig buddhisme.  I Europa er det omkring 1,5 millioner buddhister, og om lag 25 000 av dem befinner seg i Norge. De fleste buddhister i Norge har bakgrunn fra andre land som for eksempel Thailand, Vietnam og Kina. Den største buddhistorganisasjonen i Norge er Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn med 5000 medlemmer, mens Rinzai-Zen Senter som vi besøkte, er en liten organisasjon med 150 medlemmer.

Rinzai er en av de sentrale greinene innenfor japansk zenbuddhisme med røtter helt tilbake til 1100-tallet da zenbuddhismen kom til Japan fra Kina. (Soto er navnet på den andre greinen). Rinzai-Zen Senter i Oslo sprang ut av Zenskolen som ble stiftet i 1972, i 1981 ble Zenskolen knyttet til Joshu Sasaki Roshi (en japansk zen-mester innenfor Rinzai-tradisjonen). og forbindelsen med Rinzai har senere blitt styrket. I 1996 ble navnet endret til Rinzai-Zen Senter. Vi fikk et inntrykk av at Rinzai-Zen Senteret var et veldig åpent sted, der du var velkommen uavhengig av kultur eller religion. De følger Mahayanaretningen. Her er målet at hele verden skal bli ett, det vil si, hvis du som buddhist oppnår en opplyst tilstand, holder ikke det å tenke bare på deg selv, du må også hjelpe dine medmennesker med å oppnå Nirvana. Læren til Rinzai-Zen går ut på at alt og alle har et forhold til hverandre, at menneskeheten ikke er den eneste på jorda, men i stedet er mennesker en del av jorda, sammen med dyrene og naturen. I tillegg setter man også pris på å leve i ”nåtiden”. Det betyr at man ikke må tenke på hvordan fremtiden kommer til å bli eller hvordan fortiden var, men heller nyte stunden du lever.

Intervju med Thøger Nordbø 

Hva er Zen?

-   Zen er en gren av buddhismen innenfor Mahayanafilosofien.  Vi legger vekt på å oppnå opplysning og ro i sjelen. Ordet zen er japansk, men selve meningen av ordet kommer fra et ord på sanskrit, dhyana, som betyr ”absorbering” eller ”meditativ tilstand”.       

- Læren om Zen handler om å realisere seg selv ved å rense sjelen for de mørke tankene vi har i oss. Dette skjer gjennom meditasjon. Meditasjonen må ikke nødvendigvis gjøres alene. Det finnes templer der man kan meditere i større grupper.  

Å rense sjelen trenger ikke bare å gjøres gjennom meditasjon, men det kan også oppnås ved å skrive dikt, male bilder eller utøve selvforsvar. Selvforsvar i seg selv øker brukerens konsentrasjonsevne og selvforståelse, til tross for at det kan sees på som voldelig aktivitet, noe som strider mot buddhistisk lære. Grunnen til at andre aktiviteter kan brukes som substitutt for meditasjon, er at det kan øke konsentrasjonsevnene. 

- Zen i seg selv er en levemåte, men det inngår ikke at man skal forberede seg selv til en form for frelse. Det handler om å være fri i sitt sinn, og fjerne all fordom overfor andre og seg selv.-          Til tross for denne lærdommen har Rinzai-Zen et ganske distinkt hovedmål. Dette målet handler om å kunne se sin ekte natur. Dette betyr ikke at vi søker vår reelle personlighet, men heller å finne ut at man ikke har noen form for ”jeg” i livet. Med andre ord, målet med Rinzai-Zen er å innse at vår ekte natur ikke eksisterer.

Hva er deres forhold til andre religioner?       

Vi har et veldig åpnet og fredelig sinn i møte med andre religioner og livssyn. Det samme har vi overfor kjønn, rase, hudfarge og nasjonalitet. Alle er velkommen hos oss. Senteret arrangerer uformelle møter med vekt på studier, samtaler og sosialt samvær. Vi holder jevnlig innføringskurs, helgemeditasjoner og en intensiv ukesmeditasjon en gang i året.  

Nordbø tegnet et bilde for oss der han beskrev verdensreligioner som tilstander nær Gud (det hellige). Han beskrev bønn som en barnefase (magi) og i voksenfasen hadde du mor og far. Mor var den katolske kirken som la vekt på forsoning, og den lutherske kirken var som en streng far. Eksistensen er det buddhismen vil finne ut av og prøver å oppnå svaret ved meditasjon. Zenskolen mener at meditasjon gir innsikt til jeget og renser deg.

Vi ble veiledet gjennom ett minutt av meditasjon som ikke var så enkelt som man skulle tro. Å sitte rolig, med rett rygg og hendene opp på hverandre rett ved magen, mens man skulle tenke på ingenting, var ikke noen lett oppgave.  Tankene gikk veldig fort av sted og vi følte oss ganske fort ubehagelig til mote, uvant som vi var med sittestillingen. Nordbø beroliget oss og sa at meditasjon ikke er noe enkelt gjøremål.  Han slo fast at det tar langt tid, ofte måneder før noen å klare å sitte stille i flere timer.

Thøger Nordbø fortalte oss til slutt en liten Zen-historie om en mann som gikk i jungelen og støtte på en tiger. Straks tigeren fikk øye på han, begynte den å jage den stakkars mannen. Mannen løp helt til han kom fram til et stup, han bestemte seg for å hoppe. Hvis han ble stående, ville han helt sikkert bli spist, men hvis han hoppet, ville det være en liten sjanse for å overleve. Mens han falt, klarte han å ta tak i en liten grein. Han stanset opp og ble hengende. Men under ham, i bunnen av stupet, dukket det opp en annen tiger og tigeren ventet tålmodig på mannen. Mannen var fortvilet og så seg til høyre. Fra et lite hull ser han nå to små mus, en svart og en hvit, komme ut, å begynne å gnage på greina han henger fra. Han ser seg til venstre og får der øye på et vakkert markjordbær. Han strekker med all sin kraft ut hånden, tar tak i markjordbæret og spiser det med stor nytelse.Poenget med historien, antar vi, er å understreke betydningen av å leve i ”nået”. Med andre ord hvis du er sulten spis – hvis du er trøtt, sov.

2004 © Oslo katedralskole
Teksten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Midt blant mange (februar 2004)