Innledning :: Tidebønnen :: Vårt intervjuobjekt :: Å være muslim i Norge i dag :: Tvangsekteskap :: Gud er god :: Pilegrimsreisen til Mekka :: Homofili :: Møtestedet :: Fri vilje? :: om prosjektet

Islamic Cultural Center (sunni-islam)

Tøyenbekken 24  (T. 21 38 00 00)

  • Medlemmer (verdensbasis): 1, 7 milliarder
  • Medlemmer (Norge): 106 735 registrerte muslimer (Statistisk sentralbyrå, 2011)
  • Medlemmer (menighet): 3504 (2011)
  • Hjemmeside: http://www.islamic.no/

Av Johannes, Tron og Øystein, 3F (26. januar 2012)

Innledning

Rett rundt hjørnet bak det travle torget på Grønland finner du Islamic Cultural Center, en moské og møteplass for muslimer i Norge. Det er ingen prangende bygning med masse dekorasjoner og religiøse symboler, men en relativt ordinær bygning som passer fint inn i Tøyenbekken. Vi trer inn og forstår at vi må ta av oss skoene ved inngangen. Alle går rundt i sokkelesten her, og det er rent og fint. Det minner litt om en hotellobby, med røde tepper på gulvet og hvite vegger. Det er moderne og fint innredet. Flere sender undrende blikk i vår retning, og lurer kanskje på hva vi gjør i bønnerommet deres. Noen smiler, mange hilser, mens andre bare ser ut til å fundere over vår tilstedeværelse.  Vi føler oss på ingen måte uvelkomne – snarere tvert om.

Tidebønnen

Bønnerommet er stort, og alle som er til stede er vendt mot Mekka – stående eller sittende. Imamen kommer inn og synger bønn fra Koranen. Det kommer stadig nye folk inn, og vi forstår at mange av muslimene her har travle dager som gjør det problematisk å få tid til alle fem bønnene hver dag. Det er over ganske fort, og folk strømmer ut igjen.

Vårt intervjuobjekt

Vårt intervjuobjekt, Arshad Jamil, er forsinket, så en hyggelig ung gutt inviterer oss inn på kjøkkenet sammen med imamen og noen andre. De er svært imøtekommende og tilbyr oss både Cola, kaffe, te og småkaker. Vi forklarer at vi er her for å intervjue deres talsmann, og lære mer om ICC. De virker stolte over religionen sin og er glade for å ha oss på besøk. Etter noen minutter kommer Arshad, og inviterer oss inn på et konferanserom bak i moskeen, og setter straks praten i gang. ¨

-    Da jeg begynte på norsk skole, var jeg veldig opptatt av å ikke bli ”segregert” fra resten av skolen. Vi ble delt i en egen klasse med bare innvandrere, men jeg prøvde alt jeg kunne å være med resten av skolen. Jeg hadde realfag på skolen, så jeg fikk venner utenfor klassen min. Deretter studerte jeg IKT på NTNU, og nå er jeg utdannet sivilingeniør.  

Arshad er en travel mann. Han jobber som IT-konsulent, har kone og tre barn. Det er vanskelig å få tiden til å strekke til i dagens travle samfunn. Hver dag skal han rekke å få barna i barnehagen, dra på jobb, be alle fem bønnene, dra til ICC og gjøre frivillig arbeid der. Ikke nok med det, men han har også stiftet en leksehjelpsorganisasjon, der han rekrutterer studenter som kan hjelpe elever på ungdomsskolen og videregående med realfag.  

- Om jeg ikke rekker å be alle fem gangene hver dag, er det en sak mellom meg og Gud. Det er viktig for muslimer å ikke blande seg i andres liv. Man skal heller ikke dømme andre, og fordommer skal man være foruten. Det er altså ingen andre som kan si at jeg er en dårlig muslim, fordi han kan ikke hele historien min, ikke sant?

Her er Arshad sammen med to av oss:

Å være muslim i Norge i dag

Han forteller hvordan det er å være muslim i Norge i dag. Å være muslim i seg selv ser han på som uproblematisk. Det som kan være vanskelig, er å ha annen hud- og hårfarge enn resten av landet. Men dette er ikke noe man ikke kan gjøre noe med. Arshad er svært opptatt av at alle som kommer til Norge, må innrette seg etter norske regler og normer, samtidig som Norge må være åpent for nye innbyggere. Han mener at mange innvandrere kommer hit for å tjene penger, og så dra tilbake til hjemlandet sitt. Derfor gidder de ikke bruke noe særlig tid og krefter på å integrere seg i det norske samfunn, og det tar lang tid før det går opp for dem at de aldri kommer til å flytte hjem igjen.

Tvangsekteskap

I media leser vi stadig om tvangsekteskap og kvinneundertrykkelse innenfor islam. Arshad slår en spøk om at han ble tvangsgiftet.  Han valgte helt selv hvem han skulle gifte seg med, og han fant sin store kjærlighet under studiene.  Men han benekter ikke at tvangsekteskap forekommer i flere muslimske miljøer i Norge. Bruken av trusler og vold er ikke uvanlig. Dette er forbudt etter norsk lov.  

Vi er nysgjerrige på om tvangsekteskap er en konsekvens av den islamske troen og Koranen, eller om dette er en kulturell tradisjon. Arshad forklarer at tvangsekteskap ikke har noe med islam som religion å gjøre, men handler mer om kultur. I India har det vært vanlig at familien har bestemt hvem barna skulle gifte seg med fordi det var viktig at de fant en ektefelle fra den riktige kasten.  Tvangsekteskap forekommer derfor innenfor hinduismen, men finnes også blant muslimer som har tolket det som en muslimsk tradisjon. I januar besøkte forfatteren Mahmona Khan klasse 3F, og i likhet med Arshad er hun fra Pakistan. Her fikk vi også litt innsikt i arrangerte ekteskap og tvangsekteskap. Arrangerte ekteskap i norskpakistanske miljøer der ektefellen hentes fra Pakistan, har resultert i en god del skilsmisser. Dette har ført til debatt og en stigende aksept for at de unge selv kan finne sin tilkomne blant andre med en tilsvarende norsk bakgrunn som seg selv.   

-    “Islam betrakter en kvinne, gift eller enslig, som et fullberettiget enkeltindivid med eiendomsrett og rett til å råde over sin personlige eiendom og inntekt.”, siterer Arshad fra Koranen, og han legger til:  

-   Ifølge islamsk tro skal ikke kvinnen undertrykkes. En kvinne kan selv velge hvemhun vil gifte seg med i dagens samfunn. Islam er i utgangspunktet en egalitær religion, også når det gjelder kvinner. Da islam ble grunnlagt, var den revolusjonær når det gjaldt kvinners rettigheter. I senere tiår har vi sett en sterk islamistisk bølge som tolker Koranen og hadith på en svært ufordelaktig måte for kvinner. Det er selvfølgelig disse tolkningene media velger å legge vekt på! 

Vi spør om ekteskap på tvers av religioner, og Arshad forklarer oss at menn kan gifte seg med kvinner av annen tro. Likevel må denne kvinnen være av bøkenes folk, altså må hun være av jødisk eller kristen bakgrunn. Kvinner har derimot ikke mulighet til dette, og det står skrevet i Koranen. Ekteskap på tvers av religioner er trøblete, mener Arshad, fordi det kan ha uheldige konsekvenser for barnenes tro.

Gud er god

Arshad forteller oss at det er ingen som regner terrorister for å være muslimer. De som utfører terrorhandlinger ut fra islam, bruker det som unnskyldning for å bringe kaos, uro og grusomhet til verden. Islam er tross alt som andre religioner, opptatt av fred. Nestekjærlighet er minst like viktig i islam som i kristendommen. Gud er god, han ville aldri valgt å spre sitt budskap ved bruk av vold og drap på sivile.

Pilegrimsreisen til Mekka

Alle muslimer er pålagt å foreta en pilegrimsreise til Mekka i løpet av livet, hvis man har råd og helsen tillater det. Selv har Arshad av økonomiske årsaker ennå ikke dratt til Mekka.  Pilegrimsreisen blir ofte solgt som en pakketur og koster ca. 30 000 kroner. Dermed ville det blitt en stor økonomisk utgift om han, med både kone og barn, skulle reise til Mekka for å besøke profetens fødeby.  Men han ønsker å foreta reisen en gang i løpet av livet.

Homofili

I avisen har det flere ganger vært skrevet om steining av homofile muslimer og også annen kritikk av islams syns på folk av homofil legning. I Koranen står det skrevet at menn skal ekte kvinner, og det er slik det skal være, ifølge Arshad. Hvis man er muslim, skal man følge Koranens retningslinjer. 

- Det står ikke i Koranen at det er forbudt å være homofil. Det er den homofile handlingen som er forbudt. Jeg tror derfor at hvis man oppdager at man er homofil, er prøvelsen i livet å klare å holde ut uten å utføre noen homofile handlinger.

Møtestedet

ICC er et møtested for mange, både religiøst og sosialt. De har en rekke arrangementer i tillegg til tidebønnene og fredagsbønnen, og menigheten er opptatt av å følge den teknologiske utviklingen. De har også god kontakt med andre menigheter i Norge. De arrangerer både ungdomskvelder, utstillinger, foredrag og andre sammenkomster. De har også Norges største muslim-festival som de kaller Id-Mihrab. Her har de hatt over 5000 besøkende på en dag. Bønnene i islam følger solens plassering på himmelen, men i Norge blir det problematisk, ettersom døgnene er svært ulike mellom sommer- og vinterstid. For å hjelpe folk å holde styr på bønnetidspunktene, har de utviklet en applikasjon for mobiltelefoner som viser bønnetidene. De har også flere applikasjoner til mobiltelefon, fordi de mener det er viktig å følge den teknologiske utviklingen i samfunnet, samtidig som man ivaretar islamske verdier og tradisjoner.

Fri vilje?

Arshad avslutter med å fortelle oss om Guds vilje med menneskene. Alle mennesker har fri vilje –  men bare til en viss grad. For å demonstrere dette blir vi bedt om å reise oss og løfte høyrebenet. Deretter ber han oss løfte det venstre samtidig, men det skjønner vi jo at ikke er mulig. Guds intensjon er å teste skapningene sine, og hvordan de fungerer i et flerkulturelt og flerdimensjonalt samfunn. Han skyter også inn at ICC tilbyr omvisning for skoleklasser og andre som ønsker å besøke dem. Det vil nok kunne hjelpe på å redusere fremmedfrykten i Norge i dag, i alle fall hvis folk opplever samme varme og velkomst som vi gjorde.

2004 © Oslo katedralskole
Teksten er utarbeidet i forbindelse med prosjektet Midt blant mange (februar 2004)